Rebríčky

Svetové rebríčky

Andrejko Kaššay k 3.1.2011 figuruje v týchto svetových rebríčkoch: Svetový rebríček kadetov U15 (171.miesto): www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=u15_wr Svetový rebríček juniorov U18 (658.miesto): www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=u18_wr Svetvý rebríček mužov U21...

Európske rebríčky

Andrejko Kaššay k 1.1.2011 figuruje v týchto európskych rebríčkoch: Európsky rebríček kadetov U15 (84.miesto): www.ettu.org/public/Image/CB_Ranking_01_01_2011.pdf Európsky rebríček juniorov U18 (328.miesto): www.ettu.org/public/Image/JB_Ranking_01_01_2011.pdf Európsky rebríček mužov (...

Slovenské rebríčky

Slovenský rebríček najmladších žiakov: https://www.sstz.sk/Rebricky/Najmladsiziaci.htm Slovenský rebríček mladších žiakov:https://www.sstz.sk/Rebricky/Mladsiziaci.htm Slovenský rebríček starších žiakov: https://www.sstz.sk/Rebricky/Starsiziaci.htm Slovenský rebríček...