Informácie o nás

 

    Začiatky stolného tenisu v Námestove siahajú do roku 1959Rudolf Hubík a Vladimír Mušák začali hrať za Teslu Orava v Nižnej. V roku 1961 sa Vladimír Mušák stal majstrom kraja v kategórií dorastu. Prvenstvo získal aj v štvorhre s Ľubomírom Gráčom a v miešanej štvorhre s Máriou Žuffovou. Po roku1964 sa v Námestove pravidelne organizovali stolnotenisové turnaje alebo priateľské zápasy mužov so súpermi z okolitých obcí. Hralo sa v ústredni na pošte a v zasadačke Makyty.
    O organizovanom stolnom tenise je hovoriť až od roku 1974, keď Štefan Medvecký, Vladimír Mušák, Maximilián Suľa, Pavol Olejka a Rudolf Migra začali úspešne účinkovať v prvej triede okresných majstrovstiev.
    V roku 1977 sústredil okolo seba Vladimír Mušák skupinu žiakov, ktorá začala hrať v okresnom majstrovstve. Túto tvorili : Ivan Pšenák, Viliam Sameliak, Peter Mušák a Kamil Jadroň. V roku1979 úspešne vystupovali v prvej triede okresných majstrovstiev dospelých. V tom istom roku sa začala formovať nová skupina hráčov pod vedením Pavla Olejku. Od roku 1980 nepretržite Námestovo reprezentovali dve mužstvá dospelých v prvej alebo druhej triede okresných majstrovstiev. Najstabilnejšie výsledky – výkony v predrevolučnom období vykazovalo A mužstvo v zložení :Rudolf Migra, Václav Bruna, Štefan Buc, Dr. Daniel Novocký, Štefan Uhliarik, Ing. Juraj Kurtulík, Dr. Vladimír Migra, Jozef Náhly, František Ptáčin, Rudolf Jaňák, Anton Gluštík a Miroslav Žitňanský. Družstvo v roku 1983 vyhralo prvú triedu okresných majstrovstiev resp. V.ligu a postúpilo do krajských majstrovstiev. Z jednotlivcov najväčší úspech doby dosiahol v roku 1987 Jozef Náhly, keď sa stal víťazom Oravskej stolnotenisovej ligy. Od roku 1984 štartovalo v okresnej súťaži so striedavým neveľkým úspechom aj družstvo žiakov.

    Začiatkom deväťdesiatych rokov potom, čo mužstvo v zložení Jozef Náhly, Rudolf Migra, Ptáčin František, Galčík Ivan a Kolenčík Anton vyhralo okresne majstrovstvo a postúpilo do krajskej 3.ligy, tak ako vo viacerych športových odvetviach nastal útlm a Námestovo malo len jedno družstvo dospelých v okresnej súťaži.

    Oživenie nastalo až po roku 2000 návratom Antona Kolenčíka a ďalších bývalých hráčov k oddielu. Tu sa dá datovať aj začiatok systematickej práce s mládežou.

    V súčasnosti stolnotenisový oddiel TJ Oravan Námestovo pôsobí v telocvični ZŠ Veterná v Námestove a má tri družstvá dospelých , z ktorých dve A a B štartujú v 3.  a 4. lige riadenych krajským stolnotenisovým zväzom a mužstvo C v okresnej 5.lige. Družstvo dorastencov štartuje v 1.divizii a už tretí rok sa pokúša o postup do dorasteneckej extraligy(dva roky po sebe skončilo druhé). Družstvá starších a mladších žiakov štartujú v najvyššej dlhodobej súťaži družstiev tj. 1.divízi a zúčastňujú sa majstrovstiev Slovenska vo svojich katégóriach. Hráči  ďalej štartujú aj v rôzných oficiálnych a klubových turnajoch jednotlivcov: počnúc pohármi obcí, cez majstrovstvá okresu, majstrovstvá kraja, majstrovstvá Slovenska, turnaje Slovenského pohára, medzinárodné satelitné turnaje mládeže,  medzinárodné majstrovstvá okolitých štátov, až po majstrovstvá Európy a prinášajú z týchto podujatí pre Námestovo poháre a medaily.

Výsledky roku 2209/10

A mužstvo - 4.liga 5.miesto - postup do vyšsej ligy

B mužstvo - 5.liga 1.miesto - postup do vyššej ligy

C mužstvo - 6.liga 2.miesto - postop do vyššej ligy

Dorastenci - 1.divízia 2.miesto

Starší žiaci - 1 divízia 1.miesto

Madší žiaci - 1.divízia 1.miesto, MSR družstiev 4.miesto, 19.miesto pod hlavičkou Slovakia D (Diko+Kaššay)na medzinárodných                   majstrovstvách Maďarska 2010 v Kecskemete

     Po školskej línii sa chlapci trénujúci v TJ Oravan Námestovo stali majstrami Oravy a kraja stredných aj základných škol, a na majstrovstvách Slovenskej repukliky stredných škôl obsadili 4.miesto(GAB Námestovo) a na majstrovstvách Slovenska základnych škol 7.miesto(ZŠ Veterná)

 

  

zdroj: Anton Kolenčík s použitím a úpravou údajov z prednežnorevolučného obdobia publikovaných v publikácii Námestovo monografia, zostavil a vydal Peter Huba v roku 1992, 215 s. ISBN 80-900 551-2-5, Kapitola IX.Šport, s. 121