Krajské kolo základných škôl v stolnom tenise sa hralo podľa oravských nôt.