41.týžďen 2010

14.10.2010 20:57

15.10.2010    piatok    18:00    4.liga     Liptovský Mikuláš - Námestovo B

17.10.2010    nedeľa    10:00    5.liga    Krivá A - Námestovo C

17.10.2010    nedeľa    10:00    1.divízia dorastenci - Prvý turnaj Žilina