Slovenský pohár mladeže do 21 rokov, Mútne 7.6.2014

07.06.2014 19:57

Stolnotenisová Orava spojila sily a po prvý krát organizovala podujatie slovenskáho pohára. Organizačne podujatie zastrešoval Oravský stonotenisový zväz , materiálne vypomohol stolnotenisový oddiel TJ Oravan Námestovo a hraciu miestnosť poskytla obec Mútne. Starosta obce p.Marián Murín bol zároveň čestným riaditeľom turnaja. Podľa propozícii sa podujatia možu zúčastniť hráči vo veku 19.-21 rokov, Prví šestnásti hráči aktuálneho juniorského rebríčka a prvi ôsmi kadeti aktuálneho kadetského rebríčka. Toto prísne obmedzenie sa podísalo pod pomerne nízku účasť 22 hráčov a 12 hráčok. Hala v Mútnom na šestnástich stloch bez problémov zvláda počty hráčov sto a viac. Veríme, že Slovenský stolnotenisový zväz po tohtoročnej skusenosti v záujme zvýśenia atraktivity a spropagovania podujatí slovenského pohára v tejto vekovej kategórii pravidla pre budúci rok upraví a sprístupní turnaj pre väčší počet najmä mladých hráčov.

Stránka podujatia: https://orstz.webnode.sk/news/spm-21-mutne-7-juna-2014-stranka-turnaja/